Tisztelt Felhasználó! Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi tájékoztatót!
Általános felhasználási feltételek

A Bálint Ház teljes körű tájékoztatására törekszik, így minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a www.balinthaz.hu weboldalon pontos és teljes körű információk, adatok kerüljenek feltüntetésre és álljanak a Felhasználók rendelkezésére. Mindazonáltal felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a feltüntetett adatok, információk, linkek és tartalmak:
- csupán tájékoztató jellegűek;
- felhasználása a felhasználó felelőssége;
- sem közvetett, sem közvetlen módon nem képeznek felhívást a Bálint Ház részvényeinek megvásárlására;
- esetlegesen előforduló pontatlanságáért vagy nem teljes körűségéért a Bálint Ház nem vállal felelősséget.

A Bálint Ház kifejezetten fenntartja annak jogát, hogy weboldalán változtatásokat és javításokat hajtson végre.

A Bálint Ház kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét továbbá arra, hogy a weboldalon található tartalmak szerzői jogi és védjegy oltalom alatt állnak, ezért a weboldal tartalmak bármilyen formában, így különösen a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő használata kizárólag a Bálint Ház írásos engedélyével lehetséges. A Bálint Ház fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogi, illetve védjegyoltalma megsértése esetén igényét érvényesítse és a szükséges jogi lépéseket megtegye. Az Bálint Ház minden, a tudomására jutott jogsértés esetén érvényesíti igényét.

A Bálint Ház nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldala, az arról elérhető más weboldalak használatából, vagy annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Bálint Ház kijelenti, hogy minden, a weboldalhoz kapcsolódó tevékenysége összhangban van a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

2022. április 1.