Dsc 3584

Főszerepben a NŐK

A nők szerepvállalásának több aspektusa van, például: a nők önértékelésének erősítése; a nők joga a választásokhoz és a döntések meghatározásához; az egyenlő lehetőségekhez és erőforrásokhoz való hozzáféréshez való joguk; a saját életük irányításához való joguk, mind az otthonon belül, mind azon kívül.

Ebben az összefüggésben az oktatás, a képzés, a tudatosság növelése, az önbizalom növelése, a választási lehetőségek bővítése, az erőforrásokhoz való hozzáférés és az azok feletti ellenőrzés növelése, valamint a nemi megkülönböztetést és egyenlőtlenséget erősítő és fenntartó struktúrák és intézmények átalakítására irányuló intézkedések fontos eszközei a nők és lányok jogaik érvényesítésére való felhatalmazásának.

A JCC Budapest célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű nőket a terjesztések és az informális oktatás révén, igyekszik segíteni a nőket választásaik meghatározásában és jogaik megerősítésében, valamint az intézményeken és társadalmi struktúrákon belüli egyenlőtlenségek tudatosításában.