Izraellel vagyunk

We stand with Israel

384205566 717142793787972 2452212206994879488 N

(English below)
Egy hónap telt el az október 7-i borzalmak óta. Hiszünk abban, hogy folytatni kell a munkánkat, a zsidó közösség összetartását, a zsidó hagyományok életben tartását Izraelen kívül, hiszen egy erős diaszpóra elengedhetetlen egy erős Izraelhez. De kapunk továbbra is nyitva áll a Budapesten tartózkodó izraeli családok előtt, játszóházzal és co-working irodával segítve a hétköznapokat.

Mi történt eddig? A zsidó szervezetek és a magyar közösség hihetetlen erővel fogott össze, hogy szolidaritási akciókat szervezzen, felhívja a társadalom figyelmét a még fogvatartottakra, gyűjtéseket rendezzen. Félretéve a különbségeket, a zsidó egyházak együtt vettek részt több szolidaritási rendezvényen, a Dohány utcai zsinagógában, a Jeruzsálem Parkban, melyeken magyar közméltóságok és politikusok és részt vettek. 35 szervezettel közösen közösen emlékeztünk meg a Dohány utcai zsinagóga kertjében, egyenként felolvasva az áldozatok neveit.

Civil csoportokból indultak és folyamatosan indulnak kezdeményezések a megemlékezésre, vagy akár adománygyűjtési eseményekre, melyekkel az áldozatok családját, az elpusztított falvakat vagy más izraeli rászorultakat támogatnak. Folyamatos a segítségnyújtás az ittlévőknek, lakáskereséssel, gyermekfelügyelettel vagy más felmerülő igényekkel kapcsolatosan.

Ezekben mi is részt veszünk. A Bálint Ház mindig ott van, ha baj van, akárki is szorul segítségre, de Izrael kiemelt helyet foglal el szívünkben. Ezért nem volt kérdés, hogy azonnal megnyitottuk a házat az itt ragadt vagy a később nálunk biztonságot kereső izraeli családok előtt. Részt vettünk és veszünk szinte minden közös szervezésű eseményben, amellyel akármilyen kicsi vagy szimbolikus segítséget tudunk nyújtani, szolidaritást mutatni. Programjainkba beépítjük a helyzetről való diskurzust, elemzést, a magyar közösségnek próbálunk támaszt nyújtani. De a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy folytassuk a szokásos munkánkat, a zsidóság életben tartását, a közösség építését, fenntartását. Most nagyobb szükség van mindezekre, mint bármikor.


A month has passed since the horrors of October 7. We believe in the need to continue our work, maintain the Jewish community's cohesion, and preserve Jewish traditions outside of Israel, as a strong diaspora is essential for a strong Israel. We still keep our doors open to Israeli families in Budapest, offering a play area and a co-working space to support their everyday lives.

What has happened so far? Jewish organizations and the Hungarian community have united with incredible strength to organize solidarity actions, draw attention to those still detained, and arrange collections. Setting aside differences, Jewish congregations participated together in several solidarity events at the Dohány Street Synagogue and Jerusalem Park, attended by Hungarian dignitaries, politicians, and officials. Together with 35 organizations, we commemorated in the garden of the Dohány Street Synagogue, individually reading the names of the victims.

Initiatives for commemoration or fundraising events continue to emerge from civil groups, aiming to support the families of the victims, the destroyed villages, or other needy individuals in Israel. Assistance is ongoing for those here, aiding in housing searches, childcare, or other emerging needs.

We are actively participating in these efforts. JCC Budapest is always there in times of trouble for anyone in need, but Israel holds a special place in our hearts. Therefore, it was unquestionable for us to immediately open our doors to Israeli families stranded here or seeking safety with us. We have been and continue to be involved in almost every jointly organized event, providing any small or symbolic assistance and showing solidarity. We incorporate discussions, analysis about the situation into our programs, aiming to support the Hungarian community. But most importantly, we believe in continuing our regular work, sustaining Jewish life, and community building. Now, there is a greater need for these than ever before.